Полевая почтовая контора № 11—Петроградская губерния

23 stycznia 1915. zrana 10
Drodzy moi! Dziś widziałem wszystkich was we śnie, byłem u was w gościnie - wielkie moje rozczarowanie było, jak odkryłem oczy. Czuję potrzebę pisania do was, bo codzień chce się być więcej z wami choć by listownie. Jestem żyw zdrów, czuję się nieźle. Tylko humor się u mnie psuję, gdy zaczyna się strzelanina z armat, bo to obok nas. Wystrzały i gwizd bomb bardzo działa na nerwy. Jestem wtedy wciąż w jakimś podniesionym zdenerwowanym nastroju. Strzelanina zaś zaczyna się u nas, kiedy ładny słoneczny dzień bywa. Tak było wczoraj. Dziś pogoda się zepsuła, na dworze topnieje, pada mokry deszcz. Zaraz jadę z kolegą do miasta do łaźni - bo już zaczyna mnie pomału opanowywać piechota i kawaleria, którą nabieramy przy opatrywaniu i wysłuchiwaniu chorych żołnierzy. Dziś zmieniamy miejsce, pułk idzie na odpoczynek. Czekam listu od was. Uściskam wszystkich. Dola
Перевод:
23 января 1915, 10 утра.
Дорогие мои! Сегодня видел вас всех во сне, был у вас в гостях – велико же было мое разочарование, когда я открыл глаза. Чувствую необходимость писать вам, потому что каждый день хочу быть побольше с вами, хотя бы в письмах. Я жив-здоров, чувствую себя неплохо. Только настроение у меня портится, когда начинается стрельба из пушек, потому что это рядом с нами. Выстрелы и свист бомб очень действуют на нервы. Я все время в каком-то возбужденном взвинченном настроении. А стрельба начинается у нас, когда бывает хороший солнечный день. Так было вчера. Сегодня погода испортилась, на улице тает, идет мокрый дождь. Я еду с товарищем в город в баню - так как уже начинает меня понемногу захватывать "пехота и кавалерия", которых мы набираем при перевязке и выслушивании больных солдат. Сегодня меняем место, полк идёт на отдых. Жду письма от вас. Обнимаю всех. Доля
Маршрут
Откуда: Полевая почтовая контора № 11
Куда: г. Петроград, ул. Седьмая рота, д. 13, кв. 8
Участники переписки
Отправитель: Доля
Получатель: Малиновский Мартин Флорианович
Об открытке
Вид орфографии: Латиница/дореволюционная
Тип картинки: Фотография
Описание картинки: № 21. Батарея в походе
Описание открытки: Издание Г.В.Грузинцева, г. Луга. 1914 г. Фототипия Шерер, Набгольц и Кº, Москва
Номер открытки: 2502
Информация об экспонате