Неизвестно—Неизвестно

13 lutego 1915. 11 g. wieсz. Kochana Bronia! Dziś otrzymałem twoj list №2, pisany 31-I. Czytałem go z radością, bo te głupstwa, o których piszesz, przeniosły mnie myślą do domu, zdawało mi się, że jestem wśród was, że słucham waszych opowiadań. Pisz mi zawsze, jakie moje listy otrzymujecie, ja wasze zdaje się wszyśtkie otrzymuję. Jam żyw i zdrów, nic nowego. Uczę teraz młodych feldszerów z żolnierzy. Dziś zrana byłem w łaźni w mieście, gdzie kupiłem dobre pocztówek, książki niektóre polskie (1) utwory Mickiewicza, 4 tomy - wsród nich całe Dziady. - 2) Echo Polskie - największy zbiór pieśni z melodyami 5 tomikow, i inne. Wkrótce część {z nich} przyślę wam. Dziś mieliśmy święto pułkowe - równo półrocze bitwy, ktorą stoczył pierwszą nasz pułk pod wsią Kniaże. Był obiąd, mowy, tosty. Innym razem widuję równieź was we [?śnie]. Ukłon Modestu i Marusi, powiedz jej, że czekam od niej słów choć kilka. Ucz się dobrze, żałuj mamusię. Uściskam cię mocno. Adolfek
P.S. Pogoda u nas zrobiła się więcej zimna, pada snieg, pokrył całą ziemię, ale na drogach topnieje i robi duzo błota.
14-II zrana. Dziś śniło mi się, że przyjechałem na kilke dni do domu i przy obredzie zacząłem wam opowiadać o 42 cm. armatach.
Перевод:
13 февраля 1915. 11 ч. веч. Дорогая Броня! Сегодня получил твое письмо №2, написанное 31-I. Читал его с радостью - те глупости, о которых ты пишешь, перенесли меня домой, мне показалось, что я среди вас, что слушаю ваши рассказы.
Пиши мне всегда, какие мои письма вы получаете, я ваши, кажется, все получаю.
Я жив и здоров, ничего нового. Сейчас я учу молодых фельдшеров из солдат. Сегодня был в бане в городе, где купил хорошие открытки, кое-какие польские книги 1) произведения Мицкевича, 4 тома - среди них целиком «Деды», – 2) «Echo Polskie» - самый большой сборник песен с мелодиями [?нотами] 5 томиков, и другие. Скоро часть из них пришлю вам. Сегодня у нас был полковой праздник - ровно полгода первому сражению, которое выстоял наш полк - под селом Княже. Был обед, речи, тосты. Иной раз вижу снова вас во сне. Поклон Модесту и Марусе, скажи ей, что жду от нее хоть несколько слов. Учись хорошо, жалей мамусю. Обнимаю тебя крепко. Адольфик.
P.S. Погода у нас стала совсем зимняя, идет снег, покрыл всю землю, но на дорогах тает и много грязи.
14-II утром. Сегодня снилось мне, что я приехал на несколько дней домой и за обедом начал вам рассказывать о 42 см. пушках.
Участники переписки
Отправитель: Adolfek
Получатель: Bronia
Об открытке
Тип картинки: Картинка/рисунок
Описание картинки: K.V. Muttich, Děvče z Trenčína [К.В. Муттих. "Девушка из Тренчина"]
Номер открытки: 2512
Информация об экспонате